Naturläkemedel mot impotens

Vad är ett naturläkemedel?
Med ordet naturläkemedel menar man att ett läkemedel där den eller de verksamma beståndsdelarna och substanserna har ett ursprung från naturen och inte är alltför bearbetade och utgörs av  en växt eller djurdel-, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. Enligt Svenska läkemedelslagen får våra naturläkemedel endast utgöras av produkter som är lämpliga för egenvård i enighet med väl beprövad inhemsk tradition eller tradition i länder, som med avseende på läkemedelsanvändningen står Sverige nära.Låter väldigt formellt och pampigt men kan tolkas på flera sätt som vi ska belysa vid ett senare tillfälle.

Naturmedel vs naturläkemedel
Naturläkemedel är ett begrepp som infördes i samband med EU anpassningen 1993. Innan dess användes begreppet naturmedel. För naturmedel gällde givetvis att ursprunget skulle vara naturligt, men i övrigt fanns bara ett viktigt krav – att det skulle finnas en betryggande lång erfarenhet som visade att medlet var ofarligt vid normal användning.

Ett bra ställe att handla naturläkemedel mot impotens är Shytobuy. De erbjuder snabba diskreta leveranser.